Çağrı Lojistik aynı zamanda yüksek rekabet ve alternatif oluşturduğu sektöründe tarım da iştirak etmektedir.

Karapınar/Konya bölgesinde tarafımıza ait olan 1.000 dönümlük arazimizde mısır ve Tarsus/Mersin bölgesinde limon yetiştiriciliği yapmaktayız.

  • Ülkemizin en büyük sektörlerinden olan tarımcılığın, sorumluluk gerektiren bir sektör olduğunun farkındayız.
  • Bu farkındalığımız ve sorumluluğumuzu iş planımızda ve uygulayışımızda en yüksek bilinçle iştirak etmekteyiz.
  • Sahip olduğumuz arazilerde, bölgelerin en iyi tarım kuruluşlarından bir tanesiyiz.
  • Biz, bu ülkeye her alanda olduğu gibi, tarım alanında da çok şey borçlu olduğumuzu biliyoruz.
Gümrük belgelerinin hazırlanması ve malların ithalatını ve ihracatını kolaylaştırmak için gönderilerin yürürlükteki tüm yasalara uygun olmasının sağlanması, ödenecek vergi ve vergilerin belirlenip takip edilmesi ve müşteri adına ödemelerin işleme koyulması hizmetidir.
  • Gümrük Formlarını Hazırlama ve Dosyalama
  • Gönderileri Düzenleme ve Sınıflandırma
  • Ayrıntılı Gönderi ve Takip Kayıtları Oluşturma
  • Vergi ve Tarife Ödemelerini Belirleme
  • Ticaretle İlgili Bilgi Tabanını Koruma

Karar Verme ve Sorun Çözme - En iyi çözümü seçmek ve sorunları çözmek için bilgileri analiz etmek ve sonuçları değerlendirmek.

İdari Faaliyetleri Gerçekleştirme - Bilgi dosyalarının bakımı ve evrak işlenmesi gibi günlük idari görevleri yerine getirmek

Başkaları İçin Bilginin Anlamını Yorumlama - Bilginin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanılabileceğini tercüme etmek veya açıklamak.

Verileri veya Bilgileri Analiz Etme - Bilgileri veya verileri ayrı bölümlere ayırarak temeldeki ilkeleri, nedenleri veya gerçekleri tanımlamak.

Tarım (Mısır, Limon)